FORGOT YOUR DETAILS?

کنترل تردد و حضور و غیاب

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

جمع آوری اطلاعات در فرایندهای میدانی

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

تایم شیت و کنترل پروژه

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

امکان ثبت مرخصی ساعتی در اپلیکیشن

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

ویژگی های اپلیکیشن اندروید و IOS

احراز هویت تصویری

در مواقع عدم دسترسی به GPS کاربران می توانند با عکس سلفی در محل احراز هویت شوند

جلوگیری از تقلب

اپلیکیشن با روشهای گوناگون فعالیت کاربر رصد کرده و از هر نوع تقلب جلوگیری می کند

اثر انگشت

امکان احراز هویت کاربران با استفاده از اثرانگشت در زمان ورود و خروج

موقعیت GPS

رصد موقعیت کاربر جهت اطمینان از صحت محل حضور

همین حالا بصورت کاملا رایگان استفاده از نسخه دمو را شروع کنید

با اطمینان شروع کنید

شگفت زده شوید!!

پروژه های عمرانی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

مراقبت و نگهبانی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

بازاریابی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

بازرسی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

بالا