FORGOT YOUR DETAILS?

اپلیکیشن حضور و غیاب گرافرم

تشخیص اتومات ورود و خروج در محدوده

با ورود به محدوده های از پیش تعریف شده بصورت اتومات ورود و خروج شما ثبت می شود

ثبت اتومات شروع و پایان ماموریت

رصد اتومات کاربر و ثبت نقاط مختلف بازدید شده توسط کاربر

نمایش لحظه ای حاضران و موقعیت آن ها

امکان رصد موقعیت لحظه ای تمام کاربران در محدوده های حضور و ماموریت

تکمیل سریع و آسان فرم های سازمانی

دسترسی به فرم های ویژه ماموریت، حضور در محدوده خاص و ...

تایید صحت حضور و ماموریت

بررسی هوشمند کاربر اپلیکیشن بطوری که به هیچ عنوان امکان ثبت ورود خارج از محدوده های مشخص شده وجود ندارد

امکان انتقال اطلاعات ثبت شده

امکان انتقال کلیه اطلاعات جمع آوری شده از کاربران به تمام نرم افزارهای حضور و غیاب به سادگی چند کلیک

احراز هویت تصویری

در صورت فعال بودن GPS و عدم دسترسی به موقعیت ماهواره ای کاربر با گرفتن عکس سلفی و پردازش تصویر توسط اپلیکیشن احراز هویت می شود

جلوگیری از تقلب

اپلیکیشن کاربران در فاصله زمان های تصادفی از آن ها درخواست احراز هویت و ثبت موقعیت مجدد می کند

اثر انگشت

احراز هویت کاربران در اپلیکیشن همراه سامانه در زمان های ثبت از طریق اثر انگشت

موقعیت GPS

بررسی مکان کاربر براساس موقعیت GPS دستگاه

همین حالا بصورت کاملا رایگان استفاده از نسخه دمو را شروع کنید

با اطمینان شروع کنید

اگر از گروه های زیر هستید با استفاده از گرافرم شگفت زده خواهید شد!

TOP