FORGOT YOUR DETAILS?

کنترل تردد و حضور و غیاب

تعریف محدوده های مجاز برای ثبت تردد روی نقشه

امکان تعریف محدوده های مجاز روی نقشه بطوریکه پرسنل تنها در محدوده های مجاز قادر به ثبت تردد می باشند از قبیل

 • دفاتر
 • شعب
 • نمایندگی
 • مشتریان و سایر محدوده های مجاز

گزارشات لحظه ای و مدیریتی

امکان مشاهده لحظه ای کارکرد پرسنل، ماموریت ها، مرخصی و حاضرین در هر محدوده

 • گزارش کارکرد فرد و پرسنل زیرمجموعه
 • گزارش حاضرین
 • گزارش غائبین

ثبت و اعلام ماموریت

امکان ثبت ماموریت در محدوده های از پیش تعیین شده یا جدید

 • ماموریت ساعتی
 • ماموریت روزانه
 • سایر موارد ماموریت

ثبت مرخصی

امکان ثبت مرخصی ساعتی در هر زمان و مکان از طریق اپلیکیشن موبایل

 • مرخصی ساعتی
 • مرخصی روزانه
 • سایر انواع مرخصی

طراحی و ساخت فرم

طراحی پرسشنامه آنلاین

براحتی پرسشنامه خود را در گرافرم ایجاد کرده و لینک آن را در اختیار مخاطبین خود قرار دهید

 • تـوضیحات 1
 • تـوضیحات 2
 • تـوضیحات 3

ساخت فرم بازدید و بازرسی مختص اپلیکیشن موبایل

افراد می توانند تمامی فرم های بازدید و بازرسی خود را از طریق اپلیکیشن موبایل ثبت نمایند

 • تـوضیحات 1
 • تـوضیحات 2
 • تـوضیحات 3

امکان ساخت انواع فرم های دلخواه

فرم های دلخواه خود را در گرافرم ایجاد کنید. و تعیین کنید تنها کاربرانی که تعریف کرده اید بتوانند از طریق اپلیکیشن آن را تکمیل کنند؛ یا لینک آن را میان جامعه هدف خود پخش کنید تا هر شخصی با داشتن لینک بتواند فرم را برای شما تکمیل نماید

 • تـوضیحات 1
 • تـوضیحات 2
 • تـوضیحات 3

ویژگی های اپلیکیشن اندروید

دستگاه حضور و غیاب همراه

اگر با هزینه های دستگاههای حضور و غیاب و یا تامین محل نصب و نگهداری آنها مشکل دارید

جلوگیری از تقلب

اپلیکیشن با روشهای گوناگون فعالیت کاربر رصد کرده و از هر نوع تقلب جلوگیری می کند

امکان تعریف شعب

براحتی محدوده های مورد نظر خود را برای ثبت تردد پرسنل تعریف کنید

موقعیت GPS

رصد موقعیت کاربر جهت اطمینان از صحت محل حضور

همین حالا بصورت کاملا رایگان استفاده از نسخه دمو را شروع کنید

با اطمینان شروع کنید

شگفت زده شوید!!

پروژه های عمرانی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

مراقبت و نگهبانی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

بازاریابی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

بازرسی

تعیین محدوده فعالیت
ثبت بازدید از نقاط مختلف
تشخیص براساس موقعیت

سفارش اپلیکیشن و سامانه گرافرم

برای مشاهده هزینه استفاده از خدمات گرافرم براساس تعداد کارمندان خود روی کلید سفارش کلیک کنید

بالا