حضور و غیاب هوشمند گرافرم

راحتی نحوه کار و دقت عملکرد سامانه هوشمند حضور و غیاب گرافرم را در کمتر از یک دقیقه ببینید

همین حالا بصورت کاملا رایگان استفاده از سامانه را شروع کنید

با اطمینان شروع کنید

احراز هویت تصویری

در صورت فعال بودن GPS و عدم دسترسی به موقعیت ماهواره ای کاربر با گرفتن عکس سلفی و پردازش تصویر توسط اپلیکیشن احراز هویت می شود

جلوگیری از تقلب

اپلیکیشن کاربران در فاصله زمان های تصادفی از آن ها درخواست احراز هویت و ثبت موقعیت مجدد می کند

اثر انگشت

احراز هویت کاربران در اپلیکیشن همراه سامانه در زمان های ثبت از طریق اثر انگشت

موقعیت GPS

بررسی مکان کاربر براساس موقعیت GPS دستگاه

TOP