FORGOT YOUR DETAILS?

اخبار و اطلاعیه ها

اگر شما هم تعدادی بازایاب دارید که می خواهید بصورت دقیق عملکرد و مسیر حرکت و مکان های بازدید شده توسط آن ها را براحتی رصد کنید گرافرم بهترین و ارزان ترین راهکار برای شما خواهد بود. توضیحات + تصویر برای این سناریو توضیحات + تصویر برای این سناریو اپل در نظر دارد از سال ۲۰۲۰

مشاهده فعالیت دقیق نگهبانان

توضیحات + تصویر برای این سناریو اپل در نظر دارد از سال ۲۰۲۰ استفاده از تراشه‌های اختصاصی خود را در رایانه‌های مک در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب دیگر از پردازنده‌های اینتل استفاده نکند. بلومبرگ با انتشار گزارشی برگرفته از اطلاعات منابع نزدیک، این موضوع را مطرح کرده است. پردازنده‌ی جدید اپل با کد نام Kalamata شناخته

کنترل دقیق بازرسی های میدانی

توضیحات + تصویر برای این سناریو توضیحات + تصویر برای این سناریو اپل در نظر دارد از سال ۲۰۲۰ استفاده از تراشه‌های اختصاصی خود را در رایانه‌های مک در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب دیگر از پردازنده‌های اینتل استفاده نکند. بلومبرگ با انتشار گزارشی برگرفته از اطلاعات منابع نزدیک، این موضوع را مطرح کرده است.

بالا