هزینه استفاده از خدمات به ازای هر کاربر

    نام طرح قیمت تعداد کاربران جمع
× گرافرم - حضور و غیاب - سالیانه 120/000 تومان72/000 تومان
72/000 تومان (  40% تخفیف)
× گرافرم - حضور و غیاب - 6 ماهه 60/000 تومان48/000 تومان
48/000 تومان (  20% تخفیف)
× گرافرم - حضور و غیاب - 3 ماهه 30/000 تومان27/000 تومان
27/000 تومان (  10% تخفیف)

جمع فاکتور

جمع جزء 147/000 تومان
جمع 147/000 تومان

طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید

 • استفاده آزمایشی
 • -
  per یک هفته
 • -
 • 1 کاربر
 • پنل مدیریت با امکانات کامل
 • اپلیکیشن موبایل با امکانات کامل
 • فضای ذخیره سازی نامحدود
 • نگهداری اطلاعات حداکثر 1 سال
 • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
 • -
 • -
 • خرید 6 ماهه
 • 20 تا 65 درصد
  per تخفیف
 • تا 50 کاربر 20% تخفیف
 • تا 200 کاربر 35% تخفیف
 • بیشتر از 200 نفر 65% تخفیف
 • پنل مدیریت با امکانات کامل
 • اپلیکیشن موبایل با امکانات کامل
 • فضای ذخیره سازی نامحدود
 • نگهداری اطلاعات تا 5 سال از آخرین خرید
 • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
 • پشتیبانی حضوری دارد
 • دریافت رایگان کلیه بروزرسانی ها
 • خرید 3 ماهه
 • 10 تا 55درصد
  per تخفیف
 • تا 50 کاربر 10% تخفیف
 • تا 200 کاربر 25% تخفیف
 • بیشتر از 200 نفر 55% تخفیف
 • پنل مدیریت با امکانات کامل
 • اپلیکیشن موبایل با امکانات کامل
 • فضای ذخیره سازی نامحدود
 • نگهداری اطلاعات تا 5 سال از آخرین خرید
 • پشتیبانی آنلاین 24 ساعته
 • پشتیبانی حضوری دارد
 • دریافت رایگان کلیه بروزرسانی ها

سامانه حضور و غیاب گرافرم بهترین انتخاب شماست اگر

بازاریاب دارید

تعیین محدوده کاری، تشخیص اتومات حضور بازاریابان در محدوده، مسیر دقیق حرکت بازاریاب و ...

کارکنانی در محیط های باز دارید

تعیین محدوده کاری روی نقشه، ثبت اتومات ورود و خروج، محاسبه زمان حضور در ماه، بدون نیاز به دستگاه حضور و غیاب

بازرس دارید

مدت حضور در محدوده، محل های بازدید شده در هر محدوده بازرسی شده، مدت توقف در هر نقطه

نگهبان دارید

زمان حضور در محدوده، مسیر حرکت در محدوده، مدت ایستادن در هر نقطه

TOP